a

เตรียมรองรับธนบัตรใหม่หรือยัง?

คุณกำลังเตรียมธนบัตรใหม่อยู่หรือไม่? การจองการแลกเปลี่ยน….

สำหรับใครที่ใช้เครื่องจำหน่ายตั๋ว เตรียมตัวรับการแก้ไขปี 2024 กันหรือยัง? เพื่อให้เครื่องจำหน่ายตั๋วที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันสามารถใช้งานร่วมกับธนบัตรใหม่ได้ คุณจะต้องเปลี่ยนเครื่องตรวจสอบใบเรียกเก็บเงินเป็นเครื่องที่เข้ากันได้กับธนบัตรใหม่

ซีรี่ส์ FK-AD

ซีรี่ส์ FK-ADS

ซีรีส์ FK-AE30

ซีรี่ส์ FK-CX